MENY STÄNG

Jaktprov anmälan

RÖRLIGA PROV

Anmälan skickas in via nedanstående länk:

Anmälan rörliga jaktprov

Alla rörliga provs genomförande ska anmälas till Marcus Sundström 070-364 01 92 senast kl 18.00 dagen före provets genomförande.

ÖKL – prov och SärskiltRävprov 400 kr (ej medlem 450kr). Betalning skall ske senast fem dagar före provdagen, i annat fall visas inbetalningskvitto upp för domaren.

Betalning av startavgift för medlem 200 kr (icke-medlem 250 kr) sätts in på klubbens bankgiro: 829-7004

Domararvodet om 200 kr betalas direkt till domaren samt tillkommande reseersättning 30 kr/mil.

ELITPROV – 800 kr. Betalning skall ske minst fem dagar före första provdagen. I annat fall visas inbetalningskvitto upp för domaren första dagen.

Betalning av startavgift 400 kr sätts in på klubbens bankgiro; 829-7004.

Domararvodet om 400 kr (200 kr vardera domare) betalas direkt till domaren på provdagen samt tikommande reseersättning  30 kr/mil.det

Deltagarlista vid kollegium skickas in till jaktprovsansvarig.

 

Foto: Mats Berglund. Genväg till bilen i sen eftermiddag efter avslutat jaktprov i Sölje.