MENY STÄNG

Jaktprov anmälan

RÖRLIGA PROV

Anmälan skickas in via nedanstående länk:

Anmälan rörliga jaktprov

ÖKL – prov och Rävprov 400 kr (ej medlem 450kr). Betalning skall ske senast fem dagar före provdagen, i annat fall visas inbetalningskvitto upp för domaren.

Betalning av startavgift för medlem 200 kr (icke-medlem 250 kr) sätts in på klubbens bankgiro: 829-7004

Domararvodet om 200 kr betalas direkt till domaren samt tillkommande reseersättning 30 kr/mil.

ELITPROV – 800 kr. Betalning skall ske minst fem dagar före första provdagen. I annat fall visas inbetalningskvitto upp för domaren första dagen.

Betalning av startavgift 400 kr sätts in på klubbens bankgiro; 829-7004.

Domararvodet om 400 kr (200 kr vardera domare) betalas direkt till domaren på provdagen samt tikommande reseersättning  30 kr/mil.det

Deltagarlista vid kollegium skickas in till jaktprovsansvarig.

 

FASTA ELITPROV

Elitprov 16–17 September 2023 – KM och DM-uttagning i Arvika
För att starta på KM och gå vidare till DM krävs RR och att hundägaren ordnar med en  domare som dömer bägge dagarna. Provrutorna är belägna inom Arvika och Eda kommuner med Ingestrands Camping som bas. Stugor är reserverade och bokas av hundägaren på telefon 0570-148 40.
ingestrandscamping.se
Senaste anmälningsdag är 230908 och lottning av provrutor sker på kvällen den 15 september kl 19.00.

Här anmäler Du Dig till KM 2023

Fullmäktige: Christer Nilsson 070-694 10 45.
Kommissarie: Christer Andersson 070-315 41 72.

Lokal planering med provrutor: Jösse Stövargille.

Elitprov 25–26 oktober – DM och uttagning till SM för Distrikt 3 i Hagfors
Bas och förläggning i Fattigskogens Vildmarksby. Boende bokas av hundägaren.
vildmarksbyn.com

 

Foto: Mats Berglund. Genväg till bilen i sen eftermiddag efter avslutat jaktprov i Sölje.