MENY STÄNG

Medlemsstatistik

När Svenska Stövarklubben sammanställer statistik över medlemsantal i lokalklubbarna så  har trenden under en lång tid varit att färre och färre väljer att vara medlem i någon lokalklubb. Därför så är det glädjande att konstatera att enda lokalklubb som ökat sitt medlemstal vid senaste sammanställningen i maj månad 2024 är Värmlands Stövarklubb. Om man ser utvecklingen under senaste verksamhetsåret så är vår klubb en av få som visar på en ökning vid varje månadssammanställning. Glädjande är också att Vårutställningen i Arvika den 11 maj samlade 52 hundar till bedömning vilket är betydligt fler än de flesta stövarutställningar i landet kan redovisa. I höst kommer två fasta drevprov att arangeras och om trenden håller i sig vad gäller medlemsökning så torde vi få glädja oss även under kommande verksamhetsår.

Här kommer en sammanställning över hur det ser ut vad gäller medlemsantal i lokalklubbarna;

 1.  Smålands Stövarklubb                          591 medlemmar
 2. Västergötlands Stövarklubb                  481 medlemmar
 3. Västerbottens Stövarklubb                    420 medlemmar
 4. Jämtland/Härjedalens Stövarklubb    367 medlemmar
 5. Dalarnas Stövarklubb                             353 medlemmar
 6. Gävleborgs Stövarklubb                         330 medlemmar
 7. Värmlands Stövarklubb                          278 medlemmar
 8. Norrbottens Stövarklubb                        258 medlemmar
 9. Västernorrlands Stövarklubb                 249 medlemmar
 10. Bohuslän/Dals Stövarklubb                   142 medlemmar
 11. Uppland/Västmanlands Stövarklubb  140 medlemmar
 12. Sydsvenska Stövarklubben                     139 medlemmar
 13. Hallands Stövarklubb                              138 medlemmar
 14. Gotlands Stövarklubb                              111 medlemmar
 15. Örebro Läns Stövarklubb                        80 medlemmar
 16. Södermanlands Stövarklubb                  62 medlemmar
 17. Östergötlands Stövarklubb                     61 medlemmar
 18. Skåne/Blekinge Stövarklubb                  60 medlemmar
 19. Västsvenska Stövarklubben                    53 medlemmar