MENY STÄNG

JAKTPROV 2023–2024

RÖRLIGA PROV

Anmälan skickas in via nedanstående länk:
Anmälan rörliga jaktprov

ÖKL – prov och Rävprov 400 kr (ej medlem 450kr). Betalning skall ske senast 5 dagar före provdagen, i annat fall visas kvittot upp för domaren.
Betalning av startavgift för medlem 200 kr (icke-medlem 250 kr) sätts in på klubbens bankgiro: 829-7004
Domararvodet om 200 kr och resersättning à 30 kr/mil betalas direkt till domaren.
Deltagarlista vid kollegium skickas in till jaktprovsansvarig.

 

FASTA ELITPROV

Elitprov 16–17 September 2023 – KM och DM-uttagning i Arvika
För att starta på KM och gå vidare till DM krävs RR och att hundägaren ordnar med en domare som dömer bägge dagarna. Provrutorna är belägna inom Arvika och Eda kommuner med Ingestrands Camping som bas. Stugor är reserverade och bokas av hundägaren på telefon 0570-148 40.

Senaste anmälningsdag är 230908 och lottning av provrutor sker på kvällen den 15 september kl 19.00.

Här anmäler Du Dig till KM 2023

Fullmäktige: Christer Nilsson 070-694 10 45
Kommissarie: Christer Andersson 070-315 41 72
Lokal planering med provrutor: Jösse Stövargille

 

Elitprov 25–26 oktober – DM och uttagning till SM för Distrikt 3 i Hagfors
Bas och förläggning i Fattigskogens Vildmarksby.

Länk till anmälan: Anmälan DM Distrikt 3

Foto: Marita Lindholm